Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Indikátor zostávajúcej úrovne nabitia akumulátora ukazuje nesprávnu úroveň.

  • Tento jav sa vyskytuje v prípade použitia výrobku v mimoriadne horúcom alebo studenom prostredí.
  • Kapacita akumulátora sa postupom času a pri opakovanom používaní výrobku znižuje. Ak sa doba používania medzi nabitiami do značnej miery skráti, pravdepodobne nastal čas na výmenu akumulátora za nový.