Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Delete confirm.

Môžete nastaviť, či sa [Delete] alebo [Cancel] zvolí ako východiskové nastavenie v prostredí potvrdenia vymazania.

  1. MENU (Setup) → [Delete confirm.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

"Delete" first:
[Delete] sa zvolí ako východiskové nastavenie.

"Cancel" first (východiskové nastavenie):
[Cancel] sa zvolí ako východiskové nastavenie.