Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Riešenie problémov

Ak sa vyskytnú problémy s výrobkom, skúste nasledujúce riešenia.

  1. Prečítajte si jednotlivé položky v časti „Riešenie problémov“ a potom skontrolujte výrobok.
  2. Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, znova vložte akumulátor a potom zapnite napájanie.
  3. Resetujte nastavenia.
  4. Poraďte sa so svojím predajcom alebo miestnym autorizovaným servisným strediskom. Ďalšie informácie o tomto výrobku a odpovede na často kladené otázky je možné nájsť na našej webovej stránke podpory zákazníkov.
    http://www.sony.net/