Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Prehrávanie panoramatických záberov

Tento výrobok automaticky posúva panoramatický záber od jedného po druhý koniec.

  1. Stlačením tlačidla (prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania.
  2. Zvoľte panoramatický záber, ktorý sa má zobraziť, pomocou ovládacieho kolieska.
  3. Záber zobrazte stlačením v strede.

    • Ak chcete pozastaviť prehrávanie, znova stlačte v strede.
    • Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu celého záberu, stlačte tlačidlo MENU.

Poznámka

  • Panoramatické zábery nasnímané pomocou iného výrobku sa môžu zobraziť vo veľkosti odlišnej od skutočnej veľkosti, alebo sa nemusia posúvať správne.