Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Specify Printing

Vopred môžete určiť na pamäťovej karte, ktoré statické zábery chcete neskôr vytlačiť.

Na určených záberoch sa zobrazí ikona (objednávka tlače). DPOF označuje „Digital Print Order Format“.
  1. MENU (Playback) → [Specify Printing] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Multiple Img.:
Voľba záberov na objednávku tlače.

(1) Zvoľte záber a stlačte v strede ovládacieho kolieska. V označovacom okienku sa zobrazí značka . Ak chcete zrušiť voľbu, stlačte a vymažte značku .

(2) Zopakovaním kroku 1 vytlačte ostatné zábery.

(3) MENU[OK] v strede.

Cancel All:
Vymažú sa všetky značky objednávky tlače DPOF.

Print Setting:
Môžete nastaviť možnosť tlače dátumu na záberoch zaregistrovaných pomocou značiek objednávky tlače DPOF.

(1) Zvoľte [On] alebo [Off][Enter] v [Date Imprint].

Poznámka

  • Značku DPOF nie je možné pridať k nasledujúcim súborom:
    • Videozáznamy
    • Zábery vo formáte RAW