Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Priame manuálne zaostrovanie (DMF)

Po uzamknutí zaostrenia môžete manuálne vykonať jemné nastavenia.
Môžete tak rýchlo zaostriť na objekt namiesto používania manuálneho zaostrovania od začiatku. Je to výhodné v prípadoch, ako je snímanie v režime makro.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Mode][DMF].
  2. Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite automaticky.
  3. Podržte stlačené tlačidlo spúšte do polovice a otočte zaostrovací krúžok tak, aby sa dosiahlo správne zaostrenie.

    • Keď otočíte zaostrovací krúžok, na displeji sa zobrazí vzdialenosť zaostrenia.