Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Display Rotation

Zvolí sa orientácia pri zobrazovaní statických záberov.

  1. MENU (Playback) → [Display Rotation] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položiek ponuky

Manual (východiskové nastavenie):
Záber sa zobrazí podľa informácií o orientácii záberu. Záber je možné otočiť pomocou funkcie otočenia.
Off:
Zábery sa vždy zobrazia s orientáciou na šírku.