Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Dátum a čas sú zaznamenané nesprávne.

  • Nastavte správny dátum a čas.
  • Oblasť zvolená pomocou [Area Setting] sa líši od skutočnej oblasti. Zvoľte aktuálnu oblasť.