Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Farby na zábere nie sú správne.

  • Nastavte [White Balance].
  • [Picture Effect] je nastavený. Nastavte [Picture Effect] na [Off].
  • Ak chcete resetovať nastavenia na východiskové hodnoty, vykonajte [Setting Reset].