Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Vymazanie zobrazeného záberu

Môžete vymazať zobrazený záber.

  1. Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať.
  2. Stlačte tlačidlo (Delete).
  3. Zvoľte [Delete] pomocou ovládacieho kolieska a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.