Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Používanie tlačidla Fn (Funkcia)

Pri snímaní záberov môžete vyvolať jednotlivé funkcie. Pre tlačidlo Fn (Funkcia) je možné zaregistrovať maximálne 12 často používaných funkcií.

  1. Stlačte tlačidlo Fn (Funkcia) v režime snímania.

  2. Zvoľte funkciu, ktorá sa má zaregistrovať, stlačením hornej/dolnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.

  3. Požadované nastavenie potvrďte otočením ovládacieho kolieska.
    • Niektoré funkcie sa dajú jemne doladiť pomocou ovládacieho voliča.

Vykonávanie nastavení v určenom prostredí

  • Zvoľte požadovanú funkciu v kroku 2 a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska. Zobrazí sa určené prostredie nastavenia funkcie. Nastavenia vykonajte podľa sprievodcov úkonmi (A).