Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Flash Mode

Môžete nastaviť režim blesku.

  1. MENU (Camera Settings) [Flash Mode] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Flash Off:
Blesk sa neuvedie do činnosti.
Autoflash:
Blesk sa uvedie do činnosti v slabo osvetlených prostrediach alebo pri snímaní oproti jasnému svetlu.
Fill-flash (východiskové nastavenie):
Blesk sa uvedie do činnosti po každom spustení uzávierky.
Slow Sync.:
Blesk sa uvedie do činnosti po každom spustení uzávierky. Synchronizácia blesku pri nízkej rýchlosti uzávierky umožňuje nasnímať jasný záber snímaného objektu aj pozadia znížením rýchlosti uzávierky.
Rear Sync.:
Blesk sa uvedie do činnosti bezprostredne pred dokončením expozície po každom spustení uzávierky. Synchronizácia blesku so zadnou lamelou uzávierky umožňuje snímanie prirodzeného obrazu stopy pohybujúceho sa objektu, ako je napríklad pohybujúce sa auto alebo kráčajúca osoba.
Wireless:
Pri použití bezdrôtového blesku, efekt zatienenia viac poskytuje 3D vzhľad objektu než pri použití pripojeného blesku.
Tento režim je účinný pri pripojení externého blesku kompatibilného s diaľkovým ovládaním (predáva sa osobitne) k výrobku a snímaní s bezdrôtovým bleskom (predáva sa osobitne) umiestneným mimo tohto výrobku.

Poznámka

  • Východiskové nastavenie závisí od režimu snímania.
  • Dostupný režim blesku závisí od režimu snímania.
  • Nastavenie [Wireless] sa nedá použiť s interným bleskom fotoaparátu.