Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Prepínanie zobrazenia displeja (Snímanie)

Môžete zmeniť obsah zobrazenia na displeji.

 1. Stlačte tlačidlo DISP (Nastavenie zobrazenia).
  Po každom stlačení tlačidla DISP sa bude zobrazenie informácií o snímaní meniť nasledovne:
  Graphic DisplayDisplay All Info.No Disp. Info.HistogramFor viewfinder* → Graphic Display

  Graphic Display

  Display All Info.

  No Disp. Info.

  Histogram

  For viewfinder*

  * [For viewfinder] sa nezobrazí v režime hľadáčika.

Niektoré režimy zobrazenia nie sú dostupné pri východiskových nastaveniach.
Ak chcete zmeniť režimy zobrazenia, stlačte MENU → (Custom Settings) → [DISP Button] a zmeňte dané nastavenie.

Poznámka

 • Počas snímania panorámy sa histogram nebude zobrazovať.
 • V režime videozáznamu sa [For viewfinder] nedá zobraziť.

Rada

 • Môžete zvoliť rôzne nastavenia pre hľadáčik aj pre displej. Pozrite sa do hľadáčika, aby ste mohli vykonať nastavenia zobrazenia pre hľadáčik.