Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Prezeranie záberov prostredníctvom HD TV prijímača

Ak chcete zobraziť zábery uložené v tomto výrobku prostredníctvom TV prijímača, vyžadujú sa kábel HDMI (predáva sa osobitne) a HD TV prijímač vybavený konektorom HDMI.

 1. Vypnite tento výrobok aj TV prijímač.
 2. Pripojte mikrokonektor HDMI tohto výrobku ku konektoru HDMI TV prijímača pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).

 3. Zapnite TV prijímač a prepnite príslušný vstup.
 4. Zapnite tento výrobok.
  Na TV obrazovke sa zobrazia zábery nasnímané týmto výrobkom.

Rada

 • Tento výrobok je kompatibilný so štandardom PhotoTV HD. Ak pripojíte zariadenia kompatibilné s PhotoTV HD značky Sony pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne), TV prijímač sa nastaví na kvalitu obrazu vhodnú na zobrazenie statických záberov, pričom je možné získať celý nový svet fotografií s úžasnou vysokou kvalitou.
 • PhotoTV HD umožňuje veľmi podrobné vyjadrenie nepatrných štruktúr a farieb podobné fotografii.
 • Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s kompatibilným TV prijímačom.

Poznámka

 • Nepripájajte tento výrobok a iné zariadenie pomocou výstupných konektorov oboch zariadení. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.
 • Niektoré zariadenia nemusia fungovať správne po pripojení k tomuto výrobku. Napríklad, nemusia vysielať obraz alebo zvuk.
 • Použite kábel HDMI s logom HDMI alebo originálny kábel značky Sony.
 • Použite kábel HDMI, ktorý je kompatibilný s mikrokonektorom HDMI tohto výrobku a s konektorom HDMI daného TV prijímača.