Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Monitor Brightness

Môžete nastaviť jas displeja.

  1. MENU(Setup) → [Monitor Brightness] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Manual (východiskové nastavenie):
Jas sa nastaví v rozsahu –2 až +2.

Sunny Weather:
Jas sa nastaví zodpovedajúcim spôsobom na snímanie vo vonkajšom prostredí.

Poznámka

  • Nastavenie [Sunny Weather] je príliš jasné na snímanie vo vnútornom prostredí. Nastavte [Monitor Brightness] na [Manual] na snímanie vo vnútornom prostredí.