Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Viewfinder Bright.

Tento výrobok pri používaní elektronického hľadáčika nastavuje jas elektronického hľadáčika podľa okolitého prostredia.

  1. MENU(Setup) → [Viewfinder Bright.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto (východiskové nastavenie):
Jas elektronického hľadáčika sa nastavuje automaticky.
Manual:

Zvolí sa jas elektronického hľadáčika z rozsahu –2 až +2.