Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Flash Comp.

Nastaví sa intenzita záblesku v rozsahu od –3,0 EV do +3,0 EV.
Korekciou blesku sa zmení len intenzita záblesku. Korekciou expozície sa zmení intenzita záblesku spolu so zmenou rýchlosti uzávierky a clony.

  1. MENU (Camera Settings) [Flash Comp.] → požadované nastavenie.
    Voľbou vyšších hodnôt (poloha +) sa intenzita záblesku zvýši a voľbou nižších hodnôt (poloha –) sa intenzita záblesku zníži.

Poznámka

  • Vyšší účinok blesku nemusí byť viditeľný kvôli obmedzenému dostupnému množstvu svetla blesku v prípade, že sa snímaný objekt nachádza mimo maximálneho dosahu blesku. Ak je snímaný objekt veľmi blízko, nižší účinok blesku nemusí byť viditeľný.