Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Exposure Comp.

Na základe hodnoty expozície nastavenej automatickou expozíciou, môžete celý záber zosvetliť alebo stmaviť, ak nastavíte [Exposure Comp.] do polohy plus alebo mínus v uvedenom poradí (korekcia expozície). Za normálnych okolností sa expozícia nastaví automaticky (automatická expozícia).

  1. MENU (Camera Settings)[Exposure Comp.] → požadované nastavenie.
    Expozíciu je možné nastaviť v rozsahu od –5,0 EV do +5,0 EV.

Poznámka

  • Expozíciu je možné nastaviť v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV pre videozáznamy.
  • Ak snímate objekt za podmienok mimoriadne silného alebo slabého osvetlenia, alebo keď používate blesk, nemusí sa dať dosiahnuť uspokojivý efekt.
  • Pri snímaní sa na displeji zobrazí len hodnota od –3,0 EV do +3,0 EV s ekvivalentným jasom záberu. Ak nastavíte expozíciu za tento rozsah, jas záberu na displeji nepreukáže daný účinok, odrazí sa však na nasnímanom zábere.
  • Keď používate [Manual Exposure], korekciu expozície je možné vykonať len vtedy, keď je [ISO] nastavená na [ISO AUTO].