Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

AF Illuminator (statický záber)

Prisvetlenie dodáva doplnkové svetlo na uľahčenie zaostrenia na objekt v slabo osvetlenom prostredí. Červené prisvetlenie umožňuje výrobku, aby bez problémov zaostril po stlačení tlačidla spúšte do polovice, až pokiaľ sa zaostrenie neuzamkne.

 1. MENU (Camera Settings) → [AF Illuminator] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto (východiskové nastavenie):
Použije sa prisvetlenie.
Off:
Prisvetlenie sa nepoužije.

Poznámka

 • Zaostrenie sa dosiahne, pokiaľ prisvetlenie dosiahne snímaný objekt, a to bez ohľadu na to, či svetlo dopadne alebo nedopadne do stredu snímaného objektu.
 • [AF Illuminator] sa nedá použiť v nasledujúcich situáciách:
  • V režime videozáznamu
  • V režime [Sweep Panorama]
  • Keď je [Focus Mode] nastavené na [Continuous AF].
  • Keď je funkcia [Scene Selection] nastavená na [Landscape], [Sports Action] alebo [Night Scene].
  • Keď je pripojený montážny adaptér
 • Keď je [Focus Area] nastavená na [Wide] alebo [Zone], vyhľadávací rámček rozsahu automatického zaostrovania bude vyznačený bodkovanou čiarou.
 • Prisvetlenie vysiela veľmi jasné svetlo. Hoci nehrozí žiadne zdravotné riziko, nepozerajte priamo do prisvetlenia z malej vzdialenosti.