Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Record Setting (videozáznam)

Zvolí sa veľkosť záberu, rýchlosť snímania a kvalita obrazu pre snímanie videozáznamov. Čím vyššia je rýchlosť snímania, tým vyššia je kvalita obrazu.

  1. MENU (Camera Settings) → [Record Setting] → požadované nastavenie.

Keď je [File Format] nastavený na [AVCHD]

60i/50i: Videozáznamy sa nasnímajú s rýchlosťou približne 60 polsnímok za sekundu (pri zariadeniach kompatibilných s 1080 60i) alebo 50 polsnímok za sekundu (pri zariadeniach kompatibilných s 1080 50i), v prekladanom režime, so zvukom vo formáte Dolby Digital, vo formáte AVCHD.
24p/25p: Videozáznamy sa nasnímajú s rýchlosťou približne 24 snímok za sekundu (pri zariadeniach kompatibilných s 1080 60i) alebo 25 snímok za sekundu (pri zariadeniach kompatibilných s 1080 50i), v progresívnom režime, so zvukom vo formáte Dolby Digital, vo formáte AVCHD.
60p/50p: Videozáznamy sa nasnímajú s rýchlosťou približne 60 snímok za sekundu (pri zariadeniach kompatibilných s 1080 60i) alebo 50 snímok za sekundu (pri zariadeniach kompatibilných s 1080 50i), v progresívnom režime, so zvukom vo formáte Dolby Digital, vo formáte AVCHD.


Keď je [File Format] nastavený na [MP4]

Videozáznamy sa nasnímajú vo formáte MPEG-4, s rýchlosťou približne 30 snímok za sekundu (pri zariadeniach kompatibilných s 1080 60i) alebo približne 25 snímok za sekundu (pri zariadeniach kompatibilných s 1080 50i), v progresívnom režime, so zvukom vo formáte AAC, vo formáte mp4.

Podrobnosti položiek ponuky

Keď je [File Format] nastavený na [AVCHD]

60i 24M(FX)*:
50i 24M(FX)**:
Nasnímajú sa videozáznamy s vysokou kvalitou obrazu 1920 × 1080 (60i/50i).
Prenosová rýchlosť: Maximálne 24 Mb/s
60i 17M(FH) (východiskové nastavenie)*:
50i 17M(FH) (východiskové nastavenie)**:
Nasnímajú sa videozáznamy so štandardnou kvalitou obrazu 1920 × 1080 (60i/50i).
Prenosová rýchlosť: Priemerne 17 Mb/s
60p 28M(PS)*:
50p 28M(PS)**:
Nasnímajú sa videozáznamy s najvyššou kvalitou obrazu 1920 × 1080 (60p/50p).
Prenosová rýchlosť: Maximálne 28 Mb/s
24p 24M(FX)*:
25p 24M(FX)**:
Nasnímajú sa videozáznamy s vysokou kvalitou obrazu 1920 × 1080 (24p/25p). Týmto sa vytvorí atmosféra ako v kine.
Prenosová rýchlosť: Maximálne 24 Mb/s
24p 17M(FH)*:
25p 17M(FH)**:
Nasnímajú sa videozáznamy so štandardnou kvalitou obrazu 1920 × 1080 (24p/25p). Týmto sa vytvorí atmosféra ako v kine.
Prenosová rýchlosť: Priemerne 17 Mb/s

[File Format]: [MP4]

1440×1080 12M (východiskové nastavenie):
Nasnímajú sa videozáznamy s kvalitou obrazu 1440 × 1080.
Prenosová rýchlosť: Priemerne 12 Mb/s
VGA 3M:
Nasnímajú sa videozáznamy s veľkosťou VGA.
Prenosová rýchlosť: Priemerne 3 Mb/s

* Zariadenie kompatibilné s 1080 60i (NTSC)

** Zariadenie kompatibilné s 1080 50i (PAL)

Poznámka

  • Videozáznamy 60p/50p je možné prehrávať len prostredníctvom kompatibilných zariadení.
  • Videozáznamy nasnímané pomocou nastavenia [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] v [Record Setting] sa skonvertujú pomocou softvéru PlayMemories Home, aby sa vytvoril disk so záznamom vo formáte AVCHD. Táto konverzia môže trvať dlhý čas. Rovnako platí, že sa disk nedá vytvoriť s pôvodnou kvalitou obrazu. Ak chcete zachovať pôvodnú kvalitu obrazu, uložte svoje videozáznamy na disk Blu-ray.
  • Ak chcete prehrávať videozáznamy 24p/25p prostredníctvom TV prijímača, daný TV prijímač musí byť kompatibilný s formátmi 24p/25p. Ak nie je daný TV prijímač kompatibilný s formátom 24p/25p, videozáznamy 24p/25p sa budú vysielať ako videozáznamy 60i/50i.