Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Smile/Face Detect.

Fotoaparát zistí tváre snímaných osôb a vykoná nastavenia zaostrenia, expozície, blesku a automaticky vykoná spracovanie záberu.

 1. MENU (Camera Settings) → [Smile/Face Detect.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Funkcia [Face Detection] sa nepoužije.

On (Regist. Faces) (východiskové nastavenie):
Výrobok rozpozná zaregistrovanú tvár s vyššou prioritou pomocou [Face Registration].

On:
Výrobok rozpozná tvár bez udelenia vyššej priority zaregistrovanej tvári.

Smile Shutter:
Výrobok automaticky rozpozná a nasníma úsmev.

Rámček rozpoznania tvárí

 • Keď výrobok rozpozná tvár, zobrazí sa sivý rámček rozpoznania tvárí. Keď výrobok určí, že sa použije automatické zaostrovanie, farba rámčeka rozpoznania tvárí sa zmení na bielu. Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, farba rámčeka sa zmení na zelenú.
 • V prípade, že ste zaregistrovali poradie priority pre každú tvár pomocou [Face Registration], výrobok automaticky zvolí prvú uprednostnenú tvár a farba rámčeka rozpoznania tváre sa okolo danej tvári zmení na bielu. Farba rámčekov rozpoznania tváre ostatných zaregistrovaných tvárí sa zmení na červenkasto-purpurovú.

Tipy na účinnejšie zachytenie úsmevov

 • Nezakrývajte oči ofinou a udržiavajte zúžené oči.
 • Nezakrývajte tvár klobúkom, maskou, slnečnými okuliarmi, atď.
 • Snažte sa otočiť tvár pred výrobok a držať ju vyrovnane.
 • Usmejte sa s odhalením zubov. Úsmev sa ľahšie rozpozná, keď vidno zuby.
 • Ak stlačíte tlačidlo spúšte v režime snímania úsmevu, výrobok nasníma záber. Po snímaní sa výrobok vráti do režimu snímania úsmevu.

Rada

 • Keď sa [Smile/Face Detect.] nastaví na [Smile Shutter] , môžete zvoliť citlivosť rozpoznania úsmevu z možností [On: Slight Smile] , [On: Normal Smile] a [On: Big Smile].

Poznámka

 • [Face Detection] sa nedá použiť s nasledujúcimi funkciami:
  • Pri použití iných funkcií zoomu ako je optický zoom
 • Fotoaparát dokáže rozpoznať maximálne osem tvárí.
 • Za určitých podmienok nemusí tento výrobok vôbec rozpoznať tváre, alebo môže omylom rozpoznať iné objekty ako tváre.
 • Ak výrobok nedokáže rozpoznať tvár, nastavte citlivosť rozpoznania úsmevu.
 • Ak sledujete tvár pomocou [Lock-on AF] počas vykonávania funkcie [Smile Shutter], rozpoznanie úsmevu sa vykoná len pre danú tvár.