Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

SteadyShot

Nastaví sa možnosť použitia funkcie SteadyShot.

  1. MENU (Camera Settings) → [SteadyShot] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On (východiskové nastavenie):
Použije sa [SteadyShot].

Off:
Funkcia [SteadyShot] sa nepoužije.

Odporúčame, aby ste pri použití statívu nastavili fotoaparát na [Off].

Poznámka

  • Nie je možné nastaviť [SteadyShot], keď sa používa objektív A-mount (predáva sa osobitne), alebo keď názov pripojeného objektívu neobsahuje písmená „OSS“, ako napríklad „E16mm F2.8“.