Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Photo Creativity

[Photo Creativity] je režim, ktorý umožňuje intuitívne ovládanie fotoaparátu v rámci rôznych zobrazení displeja. Keď je režim snímania nastavený na (Intelligent Auto) alebo (Superior Auto), nastavenia môžete ľahko zmeniť a snímať zábery.

 1. Režim snímania nastavte na (Intelligent Auto) alebo (Superior Auto).
 2. Stlačte (Photo Creativity) na ovládacom koliesku.
 3. Zvoľte položku, ktorá sa má zmeniť, pomocou ovládacieho kolieska.
  (Bkground Defocus):
  Nastavenie rozostrenia pozadia.
  (Brightness):
  Nastavenie jasu.
  (Color):
  Nastavenie farieb.
  (Vividness):
  Nastavenie sýtosti.
  (Picture Effect):
  Môžete zvoliť požadovaný efekt a snímať zábery so špecifickou textúrou.
 4. Zvoľte požadované nastavenia.
  • Niektoré nastavenia je možné použiť spolu zopakovaním krokov 3 a 4.
  • Ak chcete resetovať zmenené nastavenia na východiskové nastavenia, stlačte tlačidlo (Vymazať). (Bkground Defocus), (Brightness), (Color) a (Vividness) sú nastavené na [AUTO], pričom (Picture Effect) je nastavený na .
 5. Snímanie statických záberov: Stlačte tlačidlo spúšte.
  Snímanie videozáznamov: Stlačením tlačidla MOVIE spustite snímanie.

Poznámka

 • Keď snímate videozáznamy pomocou funkcie [Photo Creativity], počas snímania sa nedajú zmeniť žiadne nastavenia.
 • Ak prepnete režim snímania do režimu [Intelligent Auto] alebo režimu [Superior Auto], alebo vypnete výrobok, zmenené nastavenia sa vrátia na východiskové nastavenia.
 • Keď je režim snímania nastavený na [Superior Auto], pričom použijete [Photo Creativity], výrobok nevykoná proces prekrytia záberov.