Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Audio signals

Voľba toho, či výrobok bude alebo nebude vydávať zvukovú signalizáciu.

  1. MENU (Setup) → [Audio signals] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On (východiskové nastavenie):
Po dosiahnutí zaostrenia alebo pri použití samospúšte sa bude ozývať zvuková signalizácia.

Off:
Zvuková signalizácia sa nebude ozývať.