Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

File Format (videozáznam)

Zvolí sa formát súborov videozáznamov.

  1. MENU (Camera Settings) → [File Format] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

AVCHD (východiskové nastavenie):
Nasnímajú sa videozáznamy s vysokým rozlíšením. Tento formát súborov je vhodný na zobrazovanie videozáznamov prostredníctvom HD TV prijímača.
Môžete vytvoriť disk Blu-ray, disk so záznamom vo formáte AVCHD alebo disk DVD-Video pomocou softvéru PlayMemories Home.

MP4:
Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte mp4 (AVC). Tento formát je vhodný na odosielanie na webové stránky, na prílohy e-mailov, atď.
Nie je možné vytvoriť disk pomocou softvéru PlayMemories Home s videozáznamom, ktorý sa nasnímal, keď bol [File Format] nastavený na [MP4].