Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Pwr Save Start Time

Môžete nastaviť časové intervaly na automatické prepnutie do úsporného režimu. Ak sa chcete vrátiť do režimu snímania, vykonajte akýkoľvek úkon, ako napríklad stlačenie tlačidla spúšte do polovice.

  1. MENU (Setup) → [Pwr Save Start Time] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

30 Min/5 Min/2 Min/1 Min (východiskové nastavenie)/10 Sec

Poznámka

  • Ak výrobok dlhodobo nepoužívate, vypnite ho.
  • Funkcia úspory energie sa neaktivuje počas prehrávania prezentácií ani snímania videozáznamov a ani pri pripojení k počítaču.