Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Inštalácia PlayMemories Home

 1. Pomocou internetového prehliadača v počítači prejdite na nasledujúcu adresu webovej stránky a nainštalujte PlayMemories Home.
  • Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
  • Po dokončení inštalácie sa spustí PlayMemories Home.
  • Ak PMB (Picture Motion Browser) dodaný s výrobkom, ktorý bol zakúpený pred rokom 2011, už je nainštalovaný v počítači, PMB sa prepíše softvérom PlayMemories Home. Používajte, prosím, PlayMemories Home.
 2. Výrobok pripojte k počítaču pomocou dodaného mikro USB kábla.
  • Do PlayMemories Home je možné pridávať nové funkcie. Aj keď už je softvér PlayMemories Home nainštalovaný v počítači, znova pripojte tento výrobok k počítaču.

A: Do Multi/Micro USB koncovky

B: Do USB konektora počítača

Poznámka

 • Prihláste sa ako správca.
 • Je možné, že bude potrebné reštartovať počítač. Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie, reštartujte počítač podľa pokynov na obrazovke.
 • Môže sa nainštalovať DirectX, a to v závislosti od systémového prostredia počítača.

Rada

 • Podrobnosti o PlayMemories Home nájdete v Pomocníkovi PlayMemories Home alebo na podpornej stránke PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (len v angličtine).