Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Vytvorenie disku pomocou zariadenia iného ako počítač

Disky je možné vytvárať aj pomocou Blu-ray videorekordéra, atď. V závislosti od použitého zariadenia sa menia aj typy diskov, ktoré je možné vytvoriť.

Blu-ray videorekordér:

Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD)

Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)

Videorekordér s pevným diskom, atď.:

Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)

Poznámka

  • Pri vytváraní diskov AVCHD pomocou PlayMemories Home z videozáznamov nasnímaných pomocou [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v rámci [Record Setting] sa kvalita obrazu skonvertuje, pričom nie je možné vytvárať disky, ktoré majú pôvodnú kvalitu obrazu. Konverzia kvality obrazu trvá istý čas. Ak chcete uložiť videozáznamy s pôvodnou kvalitou obrazu, použite disky Blu-ray.
  • Ak chcete vytvoriť disk Blu-ray z videozáznamov nasnímaných v [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], musíte použiť zariadenie, ktoré je kompatibilné s formátom AVCHD Ver. 2.0. Vytvorený disk Blu-ray sa dá prehrávať len prostredníctvom zariadenia, ktoré je kompatibilné s formátom AVCHD Ver. 2.0.
  • Podrobnosti o spôsobe vytvárania diskov nájdete v návode na obsluhu používaného zariadenia.