Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Voľba spôsobu vytvorenia disku

Môžete vytvoriť disk z videozáznamu vo formáte AVCHD zaznamenaného pomocou tohto výrobku. V závislosti od typu disku sa môžu zariadenia schopné prehrávania meniť. Zvoľte spôsob vhodný pre váš prehrávač diskov.
Podrobnosti o vytváraní disku pomocou softvéru PlayMemories Home nájdete v Pomocníkovi softvéru PlayMemories Home. (Len v systéme Windows)

Vytvorí sa disk s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Zapisovateľný formát videozáznamu: PS, FX, FH
Prehrávač: Zariadenia na prehrávanie Blu-ray diskov (prehrávač Blu-ray diskov, PlayStation®3 značky Sony, atď.)

Vytvorí sa disk s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) (disk so záznamom vo formáte AVCHD)
Zapisovateľný formát videozáznamu: PS*, FX*, FH
Prehrávač: zariadenia na prehrávanie formátu AVCHD (prehrávač Blu-ray diskov, PlayStation®3 značky Sony, atď.)

Vytvorí sa disk s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Zapisovateľný formát videozáznamu: PS*, FX*, FH*
Prehrávač: Bežné zariadenia na prehrávanie DVD diskov (DVD prehrávač, počítač, ktorý dokáže prehrávať DVD disky, atď.)

*Môžete vytvoriť disk s videozáznamami uloženými v týchto formátoch pomocou softvéru PlayMemories Home na základe konverzie kvality obrazu na nižšiu úroveň.