Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Zachytenie základnej bielej farby v režime [Custom Setup]

V scéne, v ktorej sa okolité osvetlenie skladá z viacerých typov zdrojov svetla, sa odporúča použiť používateľské vyváženie bielej farby, aby sa presne reprodukovala biela farba.

  1. MENU (Camera Settings) → [White Balance] [Custom Setup].
  2. Výrobok podržte tak, aby biela oblasť úplne zakrývala oblasť automatického zaostrovania nachádzajúcu sa v strede a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.
    Kalibrované hodnoty (farebná teplota a farebný filter) sa zobrazia a zaregistrujú.

Poznámka

  • Hlásenie [Custom WB Error] znamená, že je daná hodnota vyššia, ako je predpokladaný rozsah, keď sa použije blesk na objekt s príliš jasnými farbami v obrazovom poli. Ak zaregistrujete túto hodnotu, farba indikátora sa v zobrazení informácií o snímaní zmení na žltú. V tomto bode je možné snímať, ale odporúča sa znova nastaviť vyváženie bielej farby, aby sa získala jej presnejšia hodnota.