Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Auto HDR

Rozšíri sa rozsah (gradácia), takže môžete snímať od svetlých po tmavé časti so správnym jasom (HDR: Vysoký dynamický rozsah). Uložia sa jeden záber so správnou expozíciou a jeden prekrytý záber.

  1. MENU (Camera Settings) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
  2. Zvoľte požadované nastavenie pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

Auto HDR: Exposure Diff. Auto (východiskové nastavenie):
Vykoná sa automatická korekcia rozdielu expozície.
Auto HDR: Exposure Diff. 1.0EVAuto HDR: Exposure Diff. 6.0EV:
Nastaví sa rozdiel expozície, a to na základe kontrastu snímaného objektu. Zvoľte optimálnu úroveň od 1,0 EV (slabá) do 6,0 EV (silná).
Napríklad, ak nastavíte hodnotu expozície na 2,0 EV, vytvorí sa kompozícia troch záberov s nasledujúcimi úrovňami expozície; −1,0 EV, optimálna expozícia a +1,0 EV.

Poznámka

  • [Auto HDR] nie je dostupný pre zábery vo formáte RAW.
  • Keď je režim snímania nastavený na [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Sweep Panorama] alebo [Scene Selection], nie je možné zvoliť [Auto HDR].
  • Keď je zvolená funkcia [Multi Frame NR], nie je možné zvoliť [Auto HDR].
  • Nie je možné spustiť ďalšie snímanie, pokiaľ sa po snímaní nedokončí proces záznamu.
  • Požadovaný efekt sa nemusí získať, a to v závislosti od rozdielu medzi jasom objektu a podmienkami snímania.
  • Keď sa použije blesk, táto funkcia bude mať slabý účinok.
  • Keď je kontrast scény nízky, alebo dôjde k chveniu výrobku či rozmazaniu objektu, nemusia sa získať dobré zábery pomocou funkcie HDR. Ak výrobok zistil nejaký problém, na nasnímanom zábere sa zobrazí s cieľom informovať vás o danej situácii. Pokiaľ je to potrebné, snímajte znova, pričom dávajte pozor na kontrast alebo rozmazanie.