Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Vytváranie diskov Blu-ray

Môžete vytvárať disky Blu-ray z videozáznamov vo formáte AVCHD prenesených do počítača. Počítač musí byť schopný vytvárať disky Blu-ray. Môžu sa použiť disky BD-R (neprepisovateľné) alebo BD-RE (prepisovateľné). Záznamy s viacerými reláciami sa nedajú vytvoriť. Ak chcete vytvárať disky Blu-ray pomocou PlayMemories Home, nezabudnite nainštalovať určený prídavný softvér. Podrobnosti nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

Ak chcete vykonať inštaláciu, počítač musí byť pripojený k internetu. Podrobné úkony nájdete v Pomocníkovi softvéru PlayMemories Home.

Poznámka

  • Ak chcete prehrať disk Blu-ray, ktorý bol vytvorený s videozáznamami nasnímanými v [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], musíte použiť zariadenie, ktoré je kompatibilné s formátom AVCHD Ver. 2.0.