Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Exposure Set. Guide

Môžete nastaviť možnosť zobrazenia sprievodcu pri zmene expozície.

  1. MENU (Custom Settings)[Exposure Set. Guide] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Sprievodca sa nezobrazí.

On (východiskové nastavenie):
Zobrazí sa sprievodca.