Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Quality (statický záber)

Zvolí sa kompresný formát statických záberov.

  1. MENU (Camera Settings) → [Quality] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

RAW:
Formát súborov: RAW (snímanie pomocou kompresného formátu RAW.)
Pri tomto formáte súborov sa digitálne spracovávanie nevykonáva. Tento formát zvoľte na spracovanie záberov v počítači na profesionálne účely.

  • Veľkosť obrazu sa pevne nastaví na maximálnu veľkosť. Veľkosť obrazu sa nebude na displeji zobrazovať.

RAW & JPEG:
Formát súborov: RAW (snímanie pomocou kompresného formátu RAW.) + JPEG
Záber vo formáte RAW a záber vo formáte JPEG sa vytvoria súčasne. Táto možnosť je vhodná vtedy, keď potrebujete 2 obrazové súbory, JPEG na prezeranie a RAW na úpravu.

Fine (východiskové nastavenie):
Formát súborov: JPEG
Záber sa pri snímaní skomprimuje vo formáte JPEG.

Standard:
Formát súborov: JPEG
Záber sa pri snímaní skomprimuje vo formáte JPEG. Keďže je kompresný pomer [Standard] vyšší ako kompresný pomer [Fine], veľkosť súboru [Standard] bude menšia ako veľkosť súboru [Fine]. To umožní uložiť viac súborov na 1 pamäťovú kartu, ale kvalita obrazu bude nižšia.

Poznámka

  • Ak sa zábery nebudú upravovať pomocou počítača, odporúčame snímať zábery vo formáte JPEG.
  • Registrácia DPOF (objednávka tlače) sa nedá pridať pre zábery vo formáte RAW.