Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Hodnota clony a/alebo rýchlosť uzávierky a/alebo indikátor merania blikajú.

  • Snímaný objekt je príliš svetlý alebo príliš tmavý na snímanie pomocou aktuálneho nastavenia hodnoty clony a/alebo rýchlosti uzávierky. Znova upravte tieto nastavenia.