Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Ochranné známky

 • Nasledujúce značky sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
  , , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, PhotoTV HD, InfoLITHIUM, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Mobile, logo PlayMemories Mobile

     PlayMemories Camera Apps, logo PlayMemories Camera Apps

     Sánky pre rôzne rozhrania, logo sánok pre rôzne rozhrania

 • Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive a logotyp AVCHD Progressive sú ochranné známky spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
 • Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
 • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows, DirectX a Windows Vista sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách.
 • Mac a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
 • iOS je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Cisco Systems Inc.
 • iPhone a iPad sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách.
 • Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
 • Android a Google Play sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
 • Značka N je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.
 • DLNA a DLNA CERTIFIED sú ochranné známky spoločnosti Digital Living Network Alliance.
 • “ a „PlayStation“ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.

 • Rozšírte svoju zábavu s PlayStation 3 stiahnutím aplikácie určenej pre PlayStation 3 z PlayStation Store (tam, kde je dostupná).
 • Táto aplikácia pre PlayStation 3 vyžaduje konto PlayStation Network a stiahnutie aplikácie. Je dostupné tam, kde je k dispozícii služba PlayStation Store.
 • Eye-Fi je ochranná známka spoločnosti Eye-Fi Inc.
 • Navyše, názvy systémov a výrobkov použité v tomto návode sú, vo všeobecnosti, ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vývojárskych alebo výrobných spoločností. Značky ™ alebo ® nemusia však byť uvedené vo všetkých prípadoch v tomto návode.