Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Aspect Ratio (statický záber)

Nastaví sa zobrazovací pomer statických záberov.

  1. MENU (Camera Settings)[Aspect Ratio] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

3:2 (východiskové nastavenie):
Vhodné na štandardné výtlačky.
16:9:
Na zobrazenie prostredníctvom HD TV prijímača.