Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Používanie ovládacieho kolieska

Položky nastavení je možné zvoliť otočením alebo stlačením hornej/spodnej/pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska. Vaša voľba sa určí vtedy, keď stlačíte v strede ovládacieho kolieska.

Funkcie DISP (Nastavenie zobrazenia), (Exposure Comp./Photo Creativity/Image Index), /(Drive Mode), [ISO] sa priradia hornej/spodnej/ľavej/pravej strane ovládacieho kolieska. Navyše, [Standard] sa priradí v strede.


Počas prehrávania môžete zobraziť nasledujúci/predchádzajúci záber stlačením pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska.