Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Informácie o rade týkajúcej sa snímania

Zobrazí sa rada týkajúca sa snímania podľa zvoleného režimu snímania.

  1. Stlačte tlačidlo C2 (Používateľské nastavenie 2) počas zobrazenia prostredia snímania.
  2. Stlačením hornej/spodnej strany ovládacieho kolieska zvoľte požadovanú radu týkajúcu sa snímania a potom stlačte v strede.

    Zobrazí sa rada týkajúca sa snímania.

    • Prostredie je možné posúvať stlačením hornej/dolnej strany ovládacieho kolieska.

Rada

  • Ak chcete zobraziť celú radu týkajúcu sa snímania, zvoľte MENU(Camera Settings) → [Shooting Tip List].