Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou roviny ostrosti

Keď sa v rámci oblasti automatického zaostrovania nachádzajú body automatického zaostrovania s fázovou detekciou roviny ostrosti, výrobok použije kombinované automatické zaostrovanie automatického zaostrovania s fázovou detekciou roviny ostrosti a automatického zaostrovania na základe merania kontrastu.

Poznámka

  • Keď je hodnota clony nastavená na F13 alebo viac, nie je možné použiť automatické zaostrovanie s fázovou detekciou roviny ostrosti. Dostupné je len automatické zaostrovanie s nastavením kontrastu.
  • Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou roviny ostrosti je dostupné len po pripojení vhodného objektívu. Ak použijete objektív, ktorý nepodporuje automatické zaostrovanie s fázovou detekciou roviny ostrosti, nebude možné použiť [Automatic AF], [AF Track Duration] ani [AF drive speed].
    Rovnako platí, že aj keď použijete predtým zakúpený vhodný objektív, automatické zaostrovanie s fázovou detekciou roviny ostrosti nemusí fungovať, pokiaľ neaktualizujete objektív. Podrobnosti o vhodných objektívoch nájdete na podpornej stránke:
    http://www.sony.co.jp/DSLR/support/
  • Keď pripojíte objektív A-mount (predáva sa osobitne) pomocou montážneho adaptéra (predáva sa osobitne), nebude možné použiť automatické zaostrovanie s fázovou detekciou roviny ostrosti tohto výrobku.