Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

High ISO NR (statický záber)

Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO bude tento výrobok redukovať šum, ktorý je pri vysokej citlivosti viditeľnejší. Počas spracovávania redukcie šumu sa môže zobraziť hlásenie; pokiaľ toto hlásenie nezmizne, nie je možné snímať ďalšie zábery.

  1. MENU (Camera Settings) [High ISO NR] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Normal (východiskové nastavenie):
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO sa aktivuje na normálnu úroveň.
Low:
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO sa aktivuje na miernu úroveň. Túto možnosť zvoľte pri priorite časovania snímania.
Off:
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO sa neaktivuje.