Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

AF Track Duration (videozáznam)

Môžete nastaviť trvanie automatického zaostrovania sledovaného objektu v režime videozáznamu.

  1. MENU (Camera Settings) → [AF Track Duration] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

High:
Trvanie automatického zaostrovania sledovaného objektu sa nastaví na dlhé. Tento režim je užitočný pri snímaní videozáznamov, keď sa snímaný objekt rýchlo pohybuje.
Normal (východiskové nastavenie):
Trvanie automatického zaostrovania sledovaného objektu sa nastaví na normálne. Tento režim je užitočný vtedy, keď chcete zachovať zaostrenie na určitý objekt, pričom sa pred daným objektom vyskytujú nejaké prekážky, alebo sa daný objekt nachádza na preplnenom mieste.