Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Pamäťová karta

Pamäťová karta

Označenie typu karty v Príručke pomoci.

Memory Stick PRO Duo
(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

karta SD
(pamäťová karta SD/pamäťová karta SDHC/pamäťová karta SDXC)

 • Médiá Memory Stick PRO Duo a karty SD až do 64 GB sa testovali a overilo sa, že fungujú s týmto výrobkom.
 • Pri snímaní videozáznamov sa odporúčajú nasledujúce pamäťové karty:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  • (Memory Stick XC-HG Duo (Mark2))
  • (Memory Stick PRO-HG Duo)
  • Karta SD Class 4 alebo rýchlejšia
 • Karty SD podporujú aj štandard UHS-I.

Poznámka

 • Pri prvom použití pamäťovej karty s týmto výrobkom sa odporúča naformátovať kartu v tomto výrobku s cieľom dosiahnuť stabilnú činnosť pamäťovej karty pred snímaním.
  Nezabudnite, že formátovaním sa natrvalo odstránia všetky údaje z pamäťovej karty, pričom sa už nebudú dať obnoviť. Uložte vzácne údaje do počítača, atď.
 • Ak dlhodobo opakovane snímate a vymazávate zábery, môže dôjsť k fragmentácii údajov v súbore na pamäťovej karte, pričom sa snímanie videozáznamu môže v priebehu snímania prerušiť. Ak k tomu dôjde, uložte svoje zábery do počítača alebo na iné pamäťové miesto a potom vykonajte [Format].
 • Činnosť pamäťovej karty naformátovanej v počítači nie je v tomto výrobku zaručená.
 • Rýchlosť načítania/zápisu údajov sa líši v závislosti od kombinácie používanej pamäťovej karty a používaného zariadenia.
 • Odporúčame zálohovanie dôležitých údajov, ako napríklad na pevný disk počítača.
 • Nelepte nálepku na samotnú pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty.
 • Nedotýkajte sa konektora pamäťovej karty rukou ani kovovým predmetom.
 • Dbajte na to, aby nedošlo k nárazu, ohnutiu ani pádu pamäťovej karty.
 • Nerozoberajte ani neupravujte pamäťovú kartu.
 • Nevystavujte pamäťovú kartu pôsobeniu vody.
 • Nenechávajte pamäťovú kartu v dosahu malých detí. Mohli by ju náhodne prehltnúť.
 • Pamäťová karta môže byť bezprostredne po dlhodobom používaní horúca. Dávajte pozor pri manipulácii s pamäťovou kartou.
 • Nevkladajte pamäťovú kartu, ktorá nepasuje do slotu na pamäťovú kartu. V opačnom prípade dôjde k poruche.
 • Nepoužívajte ani neskladujte pamäťovú kartu za nasledujúcich podmienok:
  • Miesta s vysokou teplotou, ako napríklad v aute zaparkovanom na slnku
  • Miesta vystavené pôsobeniu priameho slnečného žiarenia
  • Vlhké miesta alebo miesta s prítomnosťou korozívnych látok
 • Zábery uložené na médiách Memory Stick XC-HG Duo a pamäťovej karte SDXC sa nedajú preniesť ani zobraziť v počítačoch či AV zariadeniach, ktoré nie sú kompatibilné s exFAT, keď sú pripojené pomocou mikro USB kábla. Uistite sa, že je zariadenie kompatibilné s exFAT pred jeho pripojením k tomuto výrobku. Ak pripojíte tento výrobok k nekompatibilnému zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na formátovanie pamäťovej karty. Nikdy neformátujte kartu na základe tejto výzvy, keďže by došlo k vymazaniu všetkých údajov na karte. (exFAT je systém súborov používaný pri médiách Memory Stick XC-HG Duo a pamäťových kartách SDXC.)

Memory Stick

Typy médií Memory Stick, ktoré je možné používať v tomto výrobku, sú nasledovné. Správna činnosť sa však nedá zaručiť pre všetky funkcie médií Memory Stick.

 • Memory Stick PRO Duo: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo: *1*2

*1Toto médium Memory Stick je vybavené funkciou MagicGate. MagicGate je technológia na ochranu autorských práv, ktorá využíva šifrovanie. Zaznamenávanie/zobrazovanie údajov, ktoré vyžaduje funkcie MagicGate, sa nedá vykonávať pomocou tohto výrobku.

*2Podporovaný je vysokorýchlostný prenos údajov pomocou paralelného rozhrania.

*3Pri snímaní videozáznamov je možné použiť len médiá označené značkou Mark2.

Poznámky týkajúce sa používania médií Memory Stick Micro (predávajú sa osobitne)

 • Tento výrobok je kompatibilný s médiami Memory Stick Micro (M2). M2 je skratka pre médiá Memory Stick Micro.
 • Ak chcete použiť médiá Memory Stick Micro v tomto výrobku, nezabudnite vložiť médiá Memory Stick Micro do adaptéra M2 rovnakej veľkosti ako Duo. Ak vložíte médiá Memory Stick Micro do tohto výrobku bez adaptéra M2 s veľkosťou Duo, môže sa stať, že sa nebudú dať z tohto výrobku vybrať.
 • Nenechávajte médiá Memory Stick Micro v dosahu malých detí. Mohli by ju náhodne prehltnúť.