Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Priblíženie prehliadaných záberov

Umožňuje zväčšenie zobrazeného záberu.

  1. Zobrazte záber, ktorý chcete zväčšiť a potom stlačte tlačidlo .
    • Ak je záber príliš veľký, otočením ovládacieho kolieska nastavte priblíženie.
  2. Zvoľte časť, ktorú chcete zväčšiť stlačením hornej/spodnej/pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.

Rada

  • Zobrazený záber je možné zväčšiť aj pomocou MENU.

Poznámka

  • Funkciu zväčšenia prehliadaných záberov nie je možné použiť pri videozáznamoch.