Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Dial/Wheel Setup

Môžete prepínať funkcie ovládacieho voliča a ovládacieho kolieska.

  1. MENU (Custom Settings) → [Dial/Wheel Setup] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

SS F/no. (východiskové nastavenie):
Rýchlosť uzávierky môžete zmeniť pomocou ovládacieho kolieska a hodnotu clony môžete zmeniť pomocou ovládacieho voliča.

F/no. SS:
Hodnotu clony môžete zmeniť pomocou ovládacieho kolieska a rýchlosť uzávierky môžete zmeniť pomocou ovládacieho voliča.

Poznámka

  • [Dial/Wheel Setup] sa aktivuje, keď je režim snímania nastavený na „M“.