Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

ISO

Citlivosť na svetlo je vyjadrená pomocou hodnoty citlivosti ISO (odporúčaný expozičný index). Čím je táto hodnota vyššia, tým vyššia je citlivosť.

 1. MENU (Camera Settings)[ISO] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Multi Frame NR:
Skombinujú sa nepretržite nasnímané zábery na vytvorenie záberu s menším šumom.
ISO AUTO (východiskové nastavenie):
Citlivosť ISO sa nastaví automaticky.

100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 / 16000 / 20000 / 25600:
Môžete znížiť rozmazanie záberov na miestach so slabým osvetlením alebo s pohybujúcimi sa objektmi zvýšením citlivosti ISO (zvoľte vyššiu hodnotu).

Poznámka

 • [ISO AUTO] sa zvolí pri použití nasledujúcich funkcií:
  • [Intelligent Auto]
  • [Superior Auto]
  • [Scene Selection]
  • [Sweep Panorama]
 • Čím je hodnota citlivosti ISO vyššia, tým viac šumu sa na záberoch objaví.
 • Pri snímaní videozáznamov sú dostupné hodnoty citlivosti ISO od ISO 100 do ISO 12800. Ak je citlivosť ISO nastavená na hodnotu vyššiu ako ISO 12800, dané nastavenie sa automaticky prepne na ISO 12800. Keď ste skončili snímanie videozáznamu, hodnota citlivosti ISO sa vráti na pôvodné nastavenia.
 • Keď použijete [Multi Frame NR], výrobku môže trvať istý čas, kým vykoná proces prekrytia záberov.

Rada

 • Môžete zmeniť automaticky nastavený rozsah citlivosti ISO v rámci nastavenia [ISO AUTO]. Zvoľte [ISO AUTO] a stlačte pravú stranu ovládacieho kolieska a potom nastavte požadované hodnoty pre [ISO AUTO Maximum] a [ISO AUTO Minimum]. Nastavenia [ISO AUTO Maximum] a [ISO AUTO Minimum] sa použijú aj pri snímaní v režime [ISO AUTO] pri [Multi Frame NR].