Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Dostupný záznamový čas videozáznamov

V tabuľke nižšie sú uvedené približné maximálne záznamové časy dostupné na pamäťovej karte, ktorá je naformátovaná pomocou tohto výrobku. Tieto hodnoty predstavujú celkové časy všetkých súborov videozáznamov na pamäťovej karte. Dostupné záznamové časy sa môžu meniť v závislosti od podmienok snímania a pamäťovej karty.
(h (hodina), m (minúta))

60i 24M(FX)
50i 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

60i 17M(FH)
50i 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)
50p 28M(PS)

2GB: 9 m

4GB: 15 m

8GB: 35 m

16GB: 1 h 15 m

32GB: 2 h 30 m

64GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)
25p 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

24p 17M(FH)
25p 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h

64GB: 8 h

1440×1080 12M

2GB: 20 m

4GB: 40 m

8GB: 1 h 20 m

16GB: 2 h 45 m

32GB: 5 h 30 m

64GB: 11 h

VGA 3M

2GB: 1 h 10 m

4GB: 2 h 25 m

8GB: 4 h 55 m

16GB: 10 h

32GB: 20 h

64GB: 40 h

Nepretržité snímanie je možné približne 29 minút pre každé snímanie (s obmedzením vyplývajúcim z technických parametrov výrobku). Pri videozáznamoch s veľkosťou [MP4 12M] je nepretržité snímanie možné približne 20 minút (s obmedzením vyplývajúcim z veľkosti súboru 2 GB).

Poznámka

  • Dostupný záznamový čas videozáznamov sa mení, pretože tento výrobok je vybavený funkciou VBR (premenlivá prenosová rýchlosť), ktorá automaticky prispôsobuje kvalitu obrazu v závislosti od snímanej scény.
    Keď snímate rýchlo sa pohybujúci objekt, obraz bude jasnejší, ale dostupný záznamový čas bude kratší, pretože sa na záznam vyžaduje viac pamäte.
    Dostupný záznamový čas sa mení aj v závislosti od podmienok snímania, snímaného objektu či nastavení kvality/veľkosti obrazu.