Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Počet statických záberov

Počet statických záberov sa môže meniť v závislosti od podmienok snímania a pamäťovej karty.

[Image Size]: [L: 24M]
Keď je [Aspect Ratio] nastavené na [3:2]*

Standard

2GB: 330 záberov

4GB: 660 záberov

8GB: 1340 záberov

16GB: 2700 záberov

32GB: 5400 záberov

64GB: 10500 záberov

Fine

2GB: 200 záberov

4GB: 410 záberov

8GB: 820 záberov

16GB: 1650 záberov

32GB: 3300 záberov

64GB: 6600 záberov

RAW & JPEG

2GB: 54 záberov

4GB: 105 záberov

8GB: 220 záberov

16GB: 440 záberov

32GB: 880 záberov

64GB: 1750 záberov

RAW

2GB: 74 záberov

4GB: 145 záberov

8GB: 300 záberov

16GB: 600 záberov

32GB: 1200 záberov

64GB: 2400 záberov

*Keď je [Aspect Ratio] nastavené na inú možnosť ako [3:2], môžete nasnímať viac záberov, ako je uvedené vyššie. (Okrem prípadu, keď je [Quality] nastavená na [RAW].)

Poznámka

  • Aj keď je počet záberov, ktoré je možné nasnímať, väčší ako 9 999, zobrazí sa indikátor „9999“.
  • Keď sa záber nasnímaný iným výrobkom zobrazí v tomto výrobku, daný záber sa nemusí zobraziť v skutočnej veľkosti.