Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

PlayMemories Home

PlayMemories Home umožňuje nasledovné:

  • Môžete prenášať zábery nasnímané týmto výrobkom do počítača.
  • Môžete prezerať zábery prenesené do počítača.
  • Môžete zdieľať svoje zábery pomocou PlayMemories Online.

V systéme Windows môžete vykonávať aj nasledovné:

  • Môžete zorganizovať zábery v počítači v rámci kalendára podľa dátumu nasnímania na ich zobrazenie.
  • Môžete upravovať a opravovať zábery, ako napríklad orezaním a zmenou veľkosti.
  • Môžete vytvoriť disk Blu-ray, disk AVCHD alebo disk DVD-Video z videozáznamov vo formáte AVCHD prenesených do počítača.
  • Môžete odosielať zábery do internetovej služby. (Vyžaduje sa pripojenie k internetu.)
  • Ďalšie podrobnosti nájdete v Pomocníkovi softvéru PlayMemories Home.
  • Na použitie služby PlayMemories Online alebo iných sieťových služieb sa vyžaduje pripojenie k internetu. PlayMemories Online ani iné sieťové služby nemusia byť dostupné v niektorých krajinách alebo regiónoch.