Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Zoznam vyhľadávacích rámčekov rozsahu automatického zaostrovania

Vyhľadávací rámček rozsahu automatického zaostrovania sa líši nasledujúcim spôsobom v závislosti od režimu snímania.

Pri použití automatického zaostrovania na základe merania kontrastu alebo automatického zaostrovania s fázovou detekciou roviny ostrosti

Pri použití automatického zaostrovania s fázovou detekciou roviny ostrosti

  • Keď je [Focus Area] nastavená na [Wide] alebo [Zone], a ak namierite objektív na pohybujúci sa objekt, vyhľadávací rámček rozsahu automatického zaostrovania sa môže zobraziť tak, ako je to uvedené vyššie.

Keď sa zaostrenie dosiahne automaticky na základe celého rozsahu monitora

  • Keď je [AF Illuminator] nastavený na [Auto] a [Focus Area] je nastavená na [Wide] alebo [Zone], vyhľadávací rámček rozsahu automatického zaostrovania sa môže zobraziť vo forme bodkovanej čiary.
  • Keď používate inú funkciu zoomu, ako je optický zoom, nastavenie [Focus Area] sa deaktivuje a rámček oblasti zaostrovania sa zobrazí bodkovanou čiarou. Automatické zaostrovanie bude pracovať s prioritou na stredovú oblasť a jej okolie.